خرید زمین در رضوانشهر

۱

فروش زمین 200 متری کاربری مسکونی داخل بافت درپونل رضوانشهر

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش۵۰۰۰هزار متر زمین ییلاقی در رضوانشهر (نوده)

گیلان رضوانشهر
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۱۰۰۰متر زمین استثنایی ییلاقی در رضوانشهر

گیلان رضوانشهر
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ۳۰۰متر زمین با کاربری مسکونی پونل بام سبز کوهسار ۱

گیلان رضوانشهر پونل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در شمال (پره سر)

گیلان رضوانشهر پره سر
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در رضوانشهر