خرید و فروش و اجاره املاک در سوادکوه

۸

فروش زمین ۳۵۰ متری آلاشت

مازندران سوادکوه آلاشت
قیمت ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۴۲۰متری چسبیده به بافت شیرگاه برنجستانک

مازندران سوادکوه برنجستانک
قیمت ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

دو قطعه زمین در روستای زیبای اتو

مازندران سوادکوه روستای اتو
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین روستای اتو سوادکوه

مازندران سوادکوه روستای اتو
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان