خرید و فروش و اجاره املاک در روستای سائیج محله

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۰۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ساییج‌محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴۸۰۰مترزمین امل اماده تفکیک

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۳۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۲۲۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین چسبیده به بافت مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان