خرید ویلا در روستای سائیج محله

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ساییج‌محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۳۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۲۲۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان