خرید و فروش و اجاره املاک در سیاهکل

۰

۱۵۰۰مترزمین نزدیک آسفالت

گیلان سیاهکل للم
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۳۰۰۰متراستخرماهی

گیلان سیاهکل لیشک
قیمت ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با تمامی انشعابات

گیلان سیاهکل لیشک
قیمت ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۵۴مترزمین با سند تکبرگ

گیلان سیاهکل لیشک
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربران فعال در سیاهکل