آگهی های منطقه نوشهر املاک امیریه چالوس

۸

فروش کلنگی ۳۰۹ متر با سند تک برگ

مازندران نوشهر امیر رود
قیمت ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین ۲۰۰ متری هلستان نوشهر

مازندران نوشهر هلستان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان