۱

فروش ویلا نما مدرن همکف منطقه توریستی شهربند

مازندران چمستان شهربند
قیمت ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار درمغانده چمستان

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۵۰ متری امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلاکاخ هوشمند ۴۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس ۲۷۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکلس جاده دریا پشت پارک جنگلی نور

مازندران چمستان
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ چمستان اهودشت

مازندران چمستان
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شیک جاده اپادانا

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شهرکی با نگهبانی چمستان جاده اپادانا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 270 متری شهرکی درسنگین ده چمستان

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 260 متری شهرکی دررستم رود نور

مازندران نور رستم رود
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا 400 متری شهرکی درعرب خیل چمستان

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 600 متری شهرکی استخردار درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 300 متری درمرزنده چمستان

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 450 متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ۵۰۰ متری پلاک یک جنگل جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ جنگلی بهدشت

مازندران چمستان
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا باغ لاکچری کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا فلت اهودشت

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۰۰ متری درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا ۳۰۰ متری شهرکی درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویاا دوبلکس جاده دریا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیم پیلوت جنگلی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا همکف آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا باغ فلت آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس پلاک ۱ دریاچه آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا 300 متری شهرکی استخردار درنعمت آباد چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 220 متری شهرکی دربهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا شیک بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شیک بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا دوبلکس منطقه توریستی شیرکلا

مازندران چمستان شیرکلا
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین منطقه توریستی رزک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس پلاک ۱دریاچه اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 460 متری شهرکی درنعمت آباد چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا دوبلکس چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نعمت اباد

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۵دستگاه ویلا فلت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا نیم پیلوت سند دار

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین ۲۵۰متری تا ۱۰۰۰متری در منطقه رمشی

مازندران چمستان رمشی
قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا دوبلکس سنددار نور کارگردکلا

مازندران نور کاردگرکلا
قیمت ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا نیم پیلوت نور منطقه توریستی سرکاج

مازندران نور سرکاج
قیمت ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا دوبلکس سند دار منطقه توریستی رویان کاسگر محله،

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 400 متری شهرکی درکاسگر محله رویان

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 370 متری شهرکی درکاسگر محله رویان

مازندران رویان کاسگر محله
قیمت ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا 280 متری شهرکی دررزک چمستان

مازندران چمستان رزک
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 220 متری شهرکی دررزک چمستان

مازندران چمستان رزک
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 520 متری استخردار درعبدل ده چمستان

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس باغبانکلا

مازندران چمستان باغبان کلا
قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا نیم پیلوت استخر دار

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 254 متری درروستای دارکلا آمل

مازندران آمل روستای دارکلا
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 400 متری شهرکی استخردار درمغانده چمستان

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 270 متری درعبدل ده چمستان

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 375 متری درمغانده چمستان

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

ویلا دوبلکس بلویچ

مازندران چمستان بلویچ
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا دوبلکس منطقه توریستی بلویچ

مازندران چمستان بلویچ
قیمت ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 600 متری شهرکی استخردار دربلویچ چمستان

مازندران چمستان بلویچ
قیمت ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا 270 متری شهرکی درسنگین ده چمستان

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 200 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا 190 متری شهرکی دررزک چمستان

مازندران چمستان رزک
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت رزک

مازندران چمستان رزک
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا مدرن در چمستان

مازندران چمستان جوربند
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا باغ فلت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا دوبلکس نما مدرن

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا نیم پلوت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا دوبلکس استخردار

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 250 متری شهرکی درجلیکان چمستان

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 250 متری شهرکی دربهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 250 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری شهرکی درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا 340 متری شهرکی استخردار درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد

۱

فروش ویلا 420 متری شهرکی استخردار دربهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ تومان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا لاکچری نیم پیلوت بهترین منطقه شمال

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 120 متری درامیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا 500 متری استخردار درآهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا سلیاکتی

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کاخ ویلا تریپلکس رزک

مازندران چمستان رزک
پیش پرداخت: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا مدرن همکف استخردار جنگلی چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا باغ جنگلی ۱۰۰۰متری

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار جوربند

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کاخ ویلا تریبلکس ۵۵۰متری استخردار جنگلی

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا همکف مدرن شهرکی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا تریبلکس چمستان جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا باغ۳۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلاباغ منطقه جنگلی

مازندران چمستان آهودشت

۱

ویلاجنگلی باویوزیبا

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلالاکچری جنگلی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلاجنگلی شهرکی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۴۰۰ متر آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلانیم پیلوت جنگلی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان