-->

۲

زمین ۱۲۰۰ متر برای ویلاسازی قابل تفکیک با جواز ساخت

گیلان تالش لیسار
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۳۰۰ متر زمین با جواز ساخت/پلاک اول جنگل

گیلان تالش لیسار
قیمت ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مسکونی ۳۰۰ متر فرصت خرید/ تالش شهر لیسار

گیلان تالش لیسار
قیمت ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مسکونی ۲۰۰ متر سنددار با جواز ساخت/ شهر لیسار

گیلان تالش لیسار
قیمت ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان