-->

۳

فروش ویلا شیک محموداباد

مازندران محمودآباد دریاسر
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا بابل خوشرودپی

مازندران بابل خشرودپی
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین 219 متری ساحلی کاربری باغات خارج از بافت درجاده فرح آباد ساری

مازندران ساری جاده فرح آباد
قیمت ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۳۰۰ متری نور

مازندران نور سلیاکتی
قیمت ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین محمودآباد

مازندران محمودآباد جاده اوجی آباد
قیمت ۱,۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش زمین 180 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درنظام آباد آمل

مازندران آمل نظام آباد
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۷۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان