-->

آگهی های منطقه آمل

۸

فروش زمین 180 متری کاربری مسکونی تجاری داخل بافت درنظام آباد آمل

مازندران آمل نظام آباد
پیش پرداخت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۵۷۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان