-->

آگهی های منطقه ساری

۳

فروش زمین 219 متری ساحلی کاربری باغات خارج از بافت درجاده فرح آباد ساری

مازندران ساری جاده فرح آباد
قیمت ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان