-->

۲

فروش زمین 333 متری کاربری مسکونی داخل بافت درپلور آمل

مازندران آمل پلور
قیمت ۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین ۷۴۰ متری داخل بافت شهری دردابودشت

مازندران آمل دابودشت
قیمت ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا فلت ۱۹۸ متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۳۲ متری میدان جانبازان آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین در بلور ولایت آمل

مازندران آمل
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین در روستای بونده

مازندران محمودآباد بونده
قیمت ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین داخل بافت کمربندی امام زاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۸

فروش ویلا دوبلکس چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا فلت روستای گلان آمل

مازندران آمل روستای گلان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا مدرن تریبلکس چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا لوکس دوبلکس

مازندران بابل حمزه کلا
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان