آگهی های منطقه نوشهر

۰

فروش فوری آپارتمان ۹۰ متری نوشهر همافران

مازندران نوشهر همافران
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین شهرکی ۳۰۰ متری ونوش

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا نیم پیلوت در نوشهر سیسنگان نارنج بن

مازندران نوشهر ونوش
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان