-->

۱

فروش زمین در رامسر با قابلیت تفکیک

مازندران رامسر سادات شهر
قیمت ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلای شهرکی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلای استخر دار لاکچری

مازندران رامسر
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلای استخر دار در رامسر اکازیون

مازندران رامسر
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین 500 متری شهرکی کاربری باغات در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با سند ششدانگ قابل تفکیک در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با کاربری مسکونی و قیمت مناسب

مازندران رامسر
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین قیمت و موقعیت مناسب در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین در رامسر

مازندران رامسر کتالم
قیمت ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش زمین با ویو ابدی در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۷,۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا در رامسر

مازندران رامسر
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان