-->

۱

ویلا دوبلکلس جاده دریا پشت پارک جنگلی نور

مازندران چمستان
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ چمستان اهودشت

مازندران چمستان
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شیک جاده اپادانا

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۵۰ متری امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلاکاخ هوشمند ۴۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس ۲۷۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ شهرکی با نگهبانی چمستان جاده اپادانا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ۵۰۰ متری پلاک یک جنگل جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ جنگلی بهدشت

مازندران چمستان
قیمت ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا سلیاکتی

مازندران نور سلیاکتی
پیش پرداخت: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کاخ ویلا تریپلکس رزک

مازندران چمستان رزک
پیش پرداخت: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا مدرن همکف استخردار جنگلی چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا باغ جنگلی ۱۰۰۰متری

مازندران چمستان
پیش پرداخت: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار جوربند

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

کاخ ویلا تریبلکس ۵۵۰متری استخردار جنگلی

مازندران چمستان بهدشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا همکف مدرن شهرکی

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا تریبلکس چمستان جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا باغ۳۰۰متری چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان