-->

۸

زمین مسکونی ۴۲۲ متر مربع لاهیجان

گیلان لاهیجان کوهبنه
قیمت ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

۴۲۲ متر مربع زمین مسکونی حصارکشی شده

گیلان لاهیجان کوهبنه
قیمت ۳,۶۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان