آگهی های منطقه نوشهر

۱

فروش زمین منطقه برند چلک ۷۳۰ متری با سند

مازندران نوشهر چلك
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین با سند نوشهر (ملکار ۵۰۰ متری

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا شهرکی نوشهر ۲۷۰ متری

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا باغ ۴۰۰ متری نوشهر با سند

مازندران نوشهر
قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

۲۴۰ متر ویلا دوبلکس جنگلی نوشهر (ملکار

مازندران نوشهر ملکار
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا شهرکی مبله نوشهر ۵۰۰ متری

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا شهرک برند جنگلی نوشهر ۸۵۰ متری سیسنگان

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا شهرک جنگلی برند نخ شمال ۸۵۰ متری

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا شهرک برند جنگلی نوشهر ۸۵۰ متری سیسنگان

مازندران نوشهر سیسنگان
قیمت ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان