-->

۱

ویلا فلت باغی

قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا همکف مبله کامل

مازندران چمستان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا تریبلکس

مازندران چمستان
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس شهرکی

مازندران چمستان
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران آمل
قیمت ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیم پیلوت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان