-->

آگهی های منطقه آمل

۲

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران آمل
قیمت ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیم پیلوت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان