-->

آگهی های منطقه چمستان

۸

ویلا همکف مبله کامل

مازندران چمستان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا تریبلکس

مازندران چمستان
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس شهرکی

مازندران چمستان
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان