۱

فروش زمین شهرکی در محدوده محمودآباد و سرخرود

مازندران محمودآباد معلم کلا
قیمت ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مناسب سرمایه گذاری/سرخرود ۲۰۰متری

مازندران محمودآباد
پیش پرداخت: ۶۰ تومان
قیمت ۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین مناسب سرمایه گذاری سرخرود/۱۰۰ متری

مازندران سرخرود
قیمت ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۵۰متر زمین مناسب سرمایه گذاری

مازندران محمودآباد
قیمت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان