-->

۴

فروش فوری ویلا در ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

۱۳۱۳ متر زمین ساحلی در ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا با قیمت عالی در چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین داخل بافت چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با قیمت عالی قابل ساخت

مازندران محمودآباد
قیمت ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ساحلی با قیمت عالی

مازندران نور رستم رود
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی داخل بافت

مازندران محمودآباد
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان