-->

۲

فروش زمین ۳۰۰متری ییلاقی در پرن

مازندران آمل روستای پرن
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۲۶۳متری ویوو جنگلی

مازندران آمل روستای رزکه
قیمت ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا ۲۰۰متری جنگلی در رزکه آمل

مازندران آمل روستای رزکه
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویژه وفوری ویلا دوبلکس

مازندران چمستان
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا نیمپیلوت ۲۵۰متری شهرکی

مازندران چمستان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیمپیلوت شهرک برند

مازندران چمستان
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا نیمپیلوت فروش فوری

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

ویلا تریبلکس اکازیون

مازندران چمستان
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان