-->

آگهی های منطقه چمستان

۶

فروش ویژه وفوری ویلا دوبلکس

مازندران چمستان
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا نیمپیلوت ۲۵۰متری شهرکی

مازندران چمستان
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا نیمپیلوت شهرک برند

مازندران چمستان
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا نیمپیلوت فروش فوری

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

ویلا تریبلکس اکازیون

مازندران چمستان
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان