آگهی های منطقه نوشهر

۱

زمین ۱۰۵۵ متر مسکونی با جواز ، قابل تهاتر ، نوشهر

مازندران نوشهر
قیمت ۷,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان