۴

فروش آپارتمان ۷۲متری هراز اسپه کلا

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 160 متری در بلوار طالب آملی آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس محموداباد

مازندران محمودآباد
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش فوری آپارتمان ۱۵۳متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا دوبلکس ۲۷۰متری شهرکی

مازندران نور
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۹۷متری پلاک یک جنگل

مازندران چمستان تنه رز
قیمت ۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲واحد ساختمان ۳۵۰متری

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش آپارتمان ۱۱۰متری خ امام رضا

مازندران آمل بلوار امام رضا
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۳متری

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۰متر

مازندران بابلسر
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۶۰۰متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس ۲۱۱متری سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا باغ ۲۵۱متری

مازندران محمودآباد بیشه کلا
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس۴۰۰متری

مازندران ایزدشهر
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش‌فروش ۱۹۵متری

مازندران نور
قیمت ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

آپارتمان ۱۹۲متری نزدیک میدان به هراز

مازندران آمل
قیمت ۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۷متری منطقه ۱

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز کوچه برند

مازندران آمل
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس ۲۶۰متری نما سنگ

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا با ۶۵۰ مترزمین

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس نما رومی ایزدشهر

مازندران ایزدشهر گلستان
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ ۱۲۰۰متری کلوده

مازندران آمل
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۱۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان در چندطبقه خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۱۸متری قرق آیت ۱۸

مازندران آمل
قیمت ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۹۰۰متریدباقابلیت تفکیک

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین جاده آمل به نور ۲۹۷متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیمپیلوت مدرن ۲۳۱مترزمین

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۵۵متری جاده سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان۱۳۵متری ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۵۶متری برندترین کوچه آمل

قیمت ۳۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خونه ویلایی ۱۶۶مترزمین

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

خونه کلنگی خیابان طالقانی

مازندران آمل
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰ متری حوالی میدان شهر به هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۵۱متری خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۵۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۸۵متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش ۲۰۰متری آفتاب ۶۴

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۴متری افتاب ۶۴هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا کوهستانی منطقه چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۶۰متر با بهترین لوکیشن

مازندران آمل
قیمت ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری هراز بهترین نقطه

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری حوالی آفتاب ۲۶

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد اداری تجاری ۶۰متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۶۷متری اداری بنیاد شهید

مازندران آمل
قیمت ۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۰متری خ طالب آملی

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد آموزشی

مازندران آمل
قیمت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اجاره واحد اداری

مازندران آمل
مبلغ رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری

مازندران آمل
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان 90 متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خانه ویلایی بهترین نقطه هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

رهن و اجاره واحد اداری ساختمان اوکسین

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس هراز

مازندران آمل
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۵ متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری رضوانیه هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان‌ ۱۶۵متری هراز بیک مهدوی

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری وسط شهر

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۶متری هراز رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۸۷متری ۱۶سال ساخت

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آفروش دوواحد آپارتمان ۱۸۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۱۰متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش اارتمان ۱۴۶متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۶,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۳۵متری بابلسر

مازندران بابلسر
قیمت ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیچ فروش آپارتمان درفریدونکنار

مازندران فریدونکنار
قیمت ۲,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲۸۰مترزمین تجاری مسکونی

مازندران آمل
قیمت ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۳۷متری طبری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۰متری خیابان نور آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۹۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری آمل اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۱۵متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۷۸متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا ۱۳۳۰متری

مازندران محمودآباد اورطه دشت
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین در متراژ متفاوت

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۱۱۵متری نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت ۱۱۵متری

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا نیم پیلوت ۲۲۰متر

مازندران چمستان بلویچ
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا باغ دوبلکس ۳۰۰متری

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلانیمپیلوت ۲۵۰متری

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا تریبلکس قطعه ۱جنگل ۲۳۰متری

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیمپیلوت ۲۱۰متری

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس

مازندران آمل روستای دارکلا
قیمت ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۰۰متری ییلاقی منطقه خشواش

مازندران آمل خشواش
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۲هزارمتر

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۷۲متر داخل بافت و مجوز

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی تریبلکس کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۲۴۰متری نیمپیلوت

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا۲۸۰متری نور

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا مدرن جنگلی کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا۷۰۰متری توانکلا

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا جنگلی باسند عرصه و عیان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا جاده کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا به قیمت امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا قیمت مناسب نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا امل

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیمپیلوت نور

مازندران چمستان
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ساختمان ۲طبقه

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ۲۵۰متری لاویج

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان