-->

۶

ویلا نیمپلوت اپادانا جای دنج

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویژه تریبلکس در منطقه برند سعادت آباد

مازندران چمستان
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی در لاویج با ویو فوق‌العاده و ابدی از چهار طرف

مازندران چمستان
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا 240 متری شهرکی استخردار در چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 250 متری در چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 250 متری کاربری مسکونی داخل بافت در آمل

مازندران آمل
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا همکف اسپایدری بنفشه ده

مازندران چمستان
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری فلت ۱۰۵ متری زیر قیمت متطقه رویان

مازندران رویان
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش فوری زمین ساحلی سیسنگان زیر قیمت

مازندران نوشهر
قیمت ۱۸,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویژه دوبلکس ۲۱۰متری سیسنگان

مازندران نوشهر
قیمت ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین جاده دریا

مازندران نور
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری وشرایطی ویلا ۲۸۰متری

مازندران نور
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا 270 متری شهرکی در نور

مازندران نور
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش فوری ویلا فلت فقط تا اواسط ماه زیرقیمت

مازندران رویان
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا دوبلکس زیر قیمت

مازندران چمستان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۲۰متری

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس زیرقیمت منطقه اقساط

مازندران نوشهر
قیمت ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلامدرن باجکوزی و لاکچری

مازندران نوشهر
قیمت ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۷۰۰مترزمین ساحلی نور

مازندران نور
قیمت ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش فوری دوبلکس زیرقیمت اقساطی رویان

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

ویلا همکف سیسنگان خوش قیمت

مازندران نوشهر
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا 285 متری شهرکی استخردار در نوشهر

مازندران نوشهر
قیمت ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نیمپیلوت خوش نقشه حومه سیسنگان

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا 305 متری شهرکی در نوشهر

مازندران نوشهر
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش فوری دوبلکس استخر دار زیر قیمت

مازندران نوشهر
قیمت ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

دوبلکس شهرکی زیر قیمت رویان سیسنگان

مازندران نوشهر
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا همکف فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری

مازندران نوشهر
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

دوبلکس جنگلی خوش قیمت

مازندران نوشهر
قیمت ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا جنگلی واز

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس نما مدرن جنگلی جاده دریا

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا فلت نما سنگ

مازندران چمستان
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۱۴۰متری اهودشت

مازندران چمستان
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۰متری جنگلی

مازندران چمستان
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس لوکس منطقه برند

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا۲۸۰متری زیر قیمت

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت مدرن چمستان

مازندران چمستان شیرکلا
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین باغی ۱۰۰۰متری ساییج محله

مازندران آمل
قیمت ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش رمین مسکونی ۵کیلومتری نور چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

اجاره مغازه ۱۰۰متری با برند

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نما دوبلکس ۵کیلومتری شهر نور

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی بلوار منفرد

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش وبلا لوکس باروف گارون

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش آپارتمان نوساز ۱۱۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

پیش فروش آپارتمان ۱۸۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا نما دوبلکس ۲۷۰متری آپادانا

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین مسکونی جنگلی ۲۶۳متری رزکه

مازندران آمل خیابان هزار
قیمت ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش چندواحدآپارتمان ۷۵تا۱۰۰متری شهرکی

مازندران آمل ‫بلوار ولایت
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین۲۷۰متری شهرکی

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس۳۱۹متری سرخرود

مازندران سرخرود شهرک گلزا
قیمت ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فووری آپارتمان ۱۱۰متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش آپارتمان ساحلی ایزدشهر

مازندران ایزدشهر گلستان
قیمت ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش آپارتمان 130 متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش آپارتمان ۱۱۰متری جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش آپارتمان ۷۲متری هراز اسپه کلا

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 160 متری در بلوار طالب آملی آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس محموداباد

مازندران محمودآباد
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش فوری آپارتمان ۱۵۳متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش ویلا دوبلکس ۲۷۰متری شهرکی

مازندران نور
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۹۷متری پلاک یک جنگل

مازندران چمستان تنه رز
قیمت ۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲واحد ساختمان ۳۵۰متری

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش آپارتمان ۱۱۰متری خ امام رضا

مازندران آمل بلوار امام رضا آمل
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۳متری

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۰متر

مازندران بابلسر
قیمت ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۶۰۰متری سرخرود

مازندران سرخرود
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس ۲۱۱متری سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا باغ ۲۵۱متری

مازندران محمودآباد بیشه کلا
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس۴۰۰متری

مازندران ایزدشهر
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش‌فروش ۱۹۵متری

مازندران نور
قیمت ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

آپارتمان ۱۹۲متری نزدیک میدان به هراز

مازندران آمل
قیمت ۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۷متری منطقه ۱

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز کوچه برند

مازندران آمل
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس ۲۶۰متری نما سنگ

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا با ۶۵۰ مترزمین

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس نما رومی ایزدشهر

مازندران ایزدشهر گلستان
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ ۱۲۰۰متری کلوده

مازندران آمل
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۱۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان در چندطبقه خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۱۸متری قرق آیت ۱۸

مازندران آمل
قیمت ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۹۰۰متریدباقابلیت تفکیک

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین جاده آمل به نور ۲۹۷متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیمپیلوت مدرن ۲۳۱مترزمین

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۵۵متری جاده سرخرود

مازندران سرخرود جاده محمودآباد سرخرود
قیمت ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان۱۳۵متری ایزدشهر

مازندران ایزدشهر
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خونه ویلایی ۱۶۶مترزمین

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

خونه کلنگی خیابان طالقانی

مازندران آمل
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰ متری حوالی میدان شهر به هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۵۱متری خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۵۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۸۵متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش ۲۰۰متری آفتاب ۶۴

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۴متری افتاب ۶۴هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا کوهستانی منطقه چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۶۰متر با بهترین لوکیشن

مازندران آمل
قیمت ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری هراز بهترین نقطه

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری حوالی آفتاب ۲۶

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد اداری تجاری ۶۰متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۶۷متری اداری بنیاد شهید

مازندران آمل
قیمت ۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۰متری خ طالب آملی

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد آموزشی

مازندران آمل
قیمت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اجاره واحد اداری

مازندران آمل
مبلغ رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری

مازندران آمل
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان 90 متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خانه ویلایی بهترین نقطه هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

رهن و اجاره واحد اداری ساختمان اوکسین

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس هراز

مازندران آمل
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۵ متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری رضوانیه هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان‌ ۱۶۵متری هراز بیک مهدوی

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری وسط شهر

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۶متری هراز رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۸۷متری ۱۶سال ساخت

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان