-->

آگهی های منطقه آمل

۱

فروش زمین 250 متری کاربری مسکونی داخل بافت در آمل

مازندران آمل
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین باغی ۱۰۰۰متری ساییج محله

مازندران آمل
قیمت ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

اجاره مغازه ۱۰۰متری با برند

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی بلوار منفرد

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش آپارتمان نوساز ۱۱۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

پیش فروش آپارتمان ۱۸۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین مسکونی جنگلی ۲۶۳متری رزکه

مازندران آمل خیابان هزار
قیمت ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش چندواحدآپارتمان ۷۵تا۱۰۰متری شهرکی

مازندران آمل ‫بلوار ولایت
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش آپارتمان 130 متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش آپارتمان ۱۱۰متری جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش آپارتمان ۷۲متری هراز اسپه کلا

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 160 متری در بلوار طالب آملی آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

فروش فوری آپارتمان ۱۵۳متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲واحد ساختمان ۳۵۰متری

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش آپارتمان ۱۱۰متری خ امام رضا

مازندران آمل بلوار امام رضا آمل
قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۳متری

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۵متری اسپه کلا آمل

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۰متری اسپه کلا کلید نخورده

مازندران آمل اسپه کلا
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۵متری آمل

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان۱۸۰متری کوچه برندهراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۹۵متری آمل کاشانی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری خیابان امام رضا

مازندران آمل امام رضا
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند واحد اپارتمان بلوار جانبازان

مازندران آمل
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز آماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۳۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۲متری کاملا بازسازی شده

مازندران آمل
قیمت ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

آپارتمان ۱۹۲متری نزدیک میدان به هراز

مازندران آمل
قیمت ۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۲۰۷متری منطقه ۱

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز کوچه برند

مازندران آمل
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ ۱۲۰۰متری کلوده

مازندران آمل
قیمت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۱۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان در چندطبقه خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۱۸متری قرق آیت ۱۸

مازندران آمل
قیمت ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین جاده آمل به نور ۲۹۷متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا نیمپیلوت مدرن ۲۳۱مترزمین

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری کوچه برند هراز

مازندران آمل
قیمت ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خونه ویلایی ۱۶۶مترزمین

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

خونه کلنگی خیابان طالقانی

مازندران آمل
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰ متری حوالی میدان شهر به هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۵۱متری خیابان طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۵۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش اپارتمان ۱۸۵متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش ۲۰۰متری آفتاب ۶۴

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۴متری افتاب ۶۴هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۸۰متری

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا کوهستانی منطقه چلاو

مازندران آمل چلاو
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۶۰متر با بهترین لوکیشن

مازندران آمل
قیمت ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری هراز بهترین نقطه

مازندران آمل
قیمت ۳,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳

آپارتمان ۱۹۵متری حوالی آفتاب ۲۶

مازندران آمل
قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد اداری تجاری ۶۰متری

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۶۷متری اداری بنیاد شهید

مازندران آمل
قیمت ۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۰متری خ طالب آملی

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد آموزشی

مازندران آمل
قیمت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اجاره واحد اداری

مازندران آمل
مبلغ رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان ۲۷۰متری

مازندران آمل
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان 90 متری در آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش خانه ویلایی بهترین نقطه هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

رهن و اجاره واحد اداری ساختمان اوکسین

مازندران آمل
مبلغ رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مبلغ اجاره ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش پنت هوس هراز

مازندران آمل
قیمت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۴۷ متری رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۸۵ متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری رضوانیه هراز

مازندران آمل
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۲۰۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان‌ ۱۶۵متری هراز بیک مهدوی

مازندران آمل
قیمت ۳,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۸۰متری وسط شهر

مازندران آمل
قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۶متری هراز رضوانیه

مازندران آمل
قیمت ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۸۷متری ۱۶سال ساخت

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آفروش دوواحد آپارتمان ۱۸۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲۸۰مترزمین تجاری مسکونی

مازندران آمل
قیمت ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۱۳۷متری طبری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۲۰متری خیابان نور آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان ۱۰۰متری اسپه کلا هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش واحد۹۰متری هراز

مازندران آمل
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۱۴۰متری آمل اسپه کلا

مازندران آمل
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

آپارتمان ۹۲متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش آپارتمان ۷۸متری آمل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

پیش فروش آپارتمان اماده تحویل

مازندران آمل
قیمت ۲,۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا دوبلکس

مازندران آمل روستای دارکلا
قیمت ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۰۰متری ییلاقی منطقه خشواش

مازندران آمل خشواش
قیمت ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی تریبلکس کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت ۱۹۰متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری جاده جنگلی

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی ساییج محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰۰هزار متری امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا به قیمت امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل کمربندی امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا نیمپیلوت امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین بام امل فیلبند

مازندران آمل چلاو
قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبدالله به قیمت

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نما مدرن

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۷۸متری امامزاده عبداله

مازندران آمل روستای تلیران
قیمت ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۵۰متری امامزاده عبدالله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۰۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

دوبلکس نما سنگ کلوده

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ساییج‌محله

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا دوبلکس نما مدرن امل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴۸۰۰مترزمین امل اماده تفکیک

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین امامزاده عبداله

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش باغ مرکبات محموداباد

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نیم پیلوت کلوده

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۳۰۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۲۲۰متری امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین چسبیده به بافت مسکونی امل

مازندران آمل روستای سائیج محله
قیمت ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان