آگهی های منطقه بهدشت

۱

ویلا ۱۱۵متری نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا قیمت مناسب نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۸۰مترفروشی

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف قیمت فقط ۸۰۰م

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف ۱۴۰متری

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان