-->

آگهی های منطقه چمستان

۶

ویلا نیمپلوت اپادانا جای دنج

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویژه تریبلکس در منطقه برند سعادت آباد

مازندران چمستان
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا جنگلی در لاویج با ویو فوق‌العاده و ابدی از چهار طرف

مازندران چمستان
قیمت ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا 240 متری شهرکی استخردار در چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا 250 متری در چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا همکف اسپایدری بنفشه ده

مازندران چمستان
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا دوبلکس زیر قیمت

مازندران چمستان
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا ۲۲۰متری

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا جنگلی واز

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس نما مدرن جنگلی جاده دریا

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش ویلا فلت نما سنگ

مازندران چمستان
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۱۴۰متری اهودشت

مازندران چمستان
قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

فروش ویلا دوبلکس ۲۵۰متری جنگلی

مازندران چمستان
قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

ویلا دوبلکس لوکس منطقه برند

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا۲۸۰متری زیر قیمت

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا فلت مدرن چمستان

مازندران چمستان شیرکلا
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش رمین مسکونی ۵کیلومتری نور چمستان

مازندران چمستان
قیمت ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نما دوبلکس ۵کیلومتری شهر نور

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش وبلا لوکس باروف گارون

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش فوری ویلا نما دوبلکس ۲۷۰متری آپادانا

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین۲۷۰متری شهرکی

مازندران چمستان عبدل ده
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۹۷متری پلاک یک جنگل

مازندران چمستان تنه رز
قیمت ۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا دوبلکس ۲۶۰متری نما سنگ

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۱۱۵متری نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت ۱۱۵متری

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

ویلا نیم پیلوت ۲۲۰متر

مازندران چمستان بلویچ
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش ویلا باغ دوبلکس ۳۰۰متری

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلانیمپیلوت ۲۵۰متری

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا تریبلکس قطعه ۱جنگل ۲۳۰متری

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیمپیلوت ۲۱۰متری

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ۱۲هزارمتر

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۷۲متر داخل بافت و مجوز

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا ۲۴۰متری نیمپیلوت

مازندران چمستان جلیکان
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا۲۸۰متری نور

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا۷۰۰متری توانکلا

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا جنگلی باسند عرصه و عیان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۷۰۰متری

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا قیمت مناسب نور

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیمپیلوت نور

مازندران چمستان
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ساختمان ۲طبقه

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا ۲۵۰متری لاویج

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

ویلا نیمپیلوت لاویج

مازندران چمستان لاویج
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف سعادت اباد

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی

مازندران چمستان رزک
قیمت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

دوبلکس نماسنگ جنکلی

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

ویلا همکف ۲۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی قابل تفکیک

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت نما سنگ سنگتاب

مازندران چمستان سنگتاب
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۳۰۰متری اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین باقابلیت تفکیک

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت نما سفید

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف جنگلی

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

نمادوبلکسی با۱۵۰مترزمین

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش دودستگاه ویلا فلت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۴۰متری عربخیل نور

مازندران چمستان عرب خیل
قیمت ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت نما سنگ مرزنده نور

مازندران چمستان مرزنده
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین شهرکی جلیکان

مازندران چمستان جلیکان
پیش پرداخت: ۱ تومان
قیمت ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا دوبلکس

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

دودستگاه ویلا نما فلت

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف ۷۵۰م

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نما مدرن

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۸۰مترفروشی

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلادوبلکس اکازیوووون

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

دوبلکس سعادت اباد

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف قیمت فقط ۸۰۰م

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت خط دریا اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا فلت قیمت مناسب

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت سنددار

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا و سند عرصه و عیان

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۱۴۰مترزمین

مازندران چمستان رزک
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا جاده دریا

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا زیر قیمت منطقه

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش چند قطعه زمین پلاک ۱ جنگل

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت نما رومی مرداب

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین با ۴۳۵متر

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۱,۵۸۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

۰

۴۰۰مترزمین داخل شهرک

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین کشاورزی در چمستان

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین کشاورزی چسبیده به بافت و ۱۵سال خشک شده

مازندران چمستان رزک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۸۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا اکازیون جاده دریا

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نیمپیلوت آهودشت ۲۴۰ متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۴دستگاه ویلا همکف

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۸۰۰متر زمین داخل بافت شهری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۶۹۰مترزمین باقابلیت قطعه

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین مسکونی کراتکتی

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۱۰۰۰مترزمین سالده

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین نعمت اباد

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۰

۲۵۰مترزمین اهودشت

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین الحاق به بافت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل بافت مسکونی اهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ۲قطعه زمین سنگچالک

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین تجاری مسکونی

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین داخل بافت مسکونی بامجوز

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۱۷۰متری بامجوز ساخت

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نیمپیلوت ۲۰۰ متری در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف ۱۴۰متری

مازندران چمستان بهدشت
قیمت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

زمین ۲۶۰متری باپروانه ساخت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

زمین داخل بافت واز

مازندران چمستان مغانده
قیمت ۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا جنگلی الیمالات

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

دوبلکس ۴۴۰متری

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت اجرسنگ

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باغ

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا همکف جنگلی

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نیمپیلوت اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا باسند عرصه و عیان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۳۲۰متری در امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا استخردار ۳۶۰ متری در نعمت آباد چمستان

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا شهرکی نیم پیلوت در آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا ۲۰۰ متری همکف جنگلی

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس اکازیون

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا تریبلکس

مازندران چمستان نعمت آباد
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا دوبلکس نماسنگ

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ورازده

مازندران چمستان ورازده
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا خ اپادانا

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا جنگلی نمامدرن

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا نما رومی

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نماسنگ نور

مازندران چمستان کردآباد
قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس نما سنگ

مازندران چمستان امیرآباد
قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا ۱۰۰۰متری

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

ویلا دوبلکس طرح رومی

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

ویلا فلت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا نیمپیلوت۲۰۰متری

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش ویلا دوبلکس

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش ویلا نیمپیلوت

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش دو قطعه زمین ۲۵۰ متری آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۶۰متری

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین داخل بافت در آهودشت

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۲۵۰ متری در روستای سنگین ده

مازندران چمستان سنگین ده
قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۳۰۰ متری در سعادت آباد چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
قیمت ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین ۱۰۰۰ متری در آهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش ویلا زیر قیمت منطقه

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان