-->

آگهی های منطقه نشتارود

۰

فروش زمین ۶۵۰ متری کاربری مسکونی داخل بافت در نشتارود

مازندران نشتارود
قیمت ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین 407 متری کاربری مسکونی داخل بافت در نشتارود

مازندران نشتارود
پیش پرداخت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۴,۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان