-->

۰

فروش ویژه سوله صنعتی در آمل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش زمین تجاری بر کمر بندی

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش سوله صنعتی

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۱

فروش ویژه ویلا در شمال آمل

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۲

فروش زمین شهرکی ۲۰۰متری در تلیران

مازندران آمل روستای تلیران
قیمت ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

فروش زمین تجاری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش دو دستگاه ویلا شیک

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله

۰

فروش باغ مرکبات ۶۰۰ متری

مازندران آمل کمربندی امامزاده عبدالله
پیش پرداخت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان