-->

۴

فروش ویلا نیم پیلوت خارج بافت

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا دوبلکس روستای ورکاده

مازندران آمل روستای ورکاده
قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلای دوبلکس نیمه کاره روستای فولاد کلا چمستان

مازندران چمستان روستای فولادکلا
قیمت ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش ویلا در روستای انجپل ولیسده

مازندران آمل روستای انج پل
قیمت ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا ۲۲۰ متری در روستای کاسب محله آمل

مازندران آمل روستای کاسب محله
قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش خانه کلنگی روستای حسین آباد کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

فروش فوری ویلا دوبلکس سه خواب زیر قیمت

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

ویلا دوبلکس شهرکی سنددار روستای حسین آباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش فوری زمین روستای حسین آباد

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

فروش زمین ۲۱۰ متری روستای سیاه لش

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش فوری دو پلاک ۱۵۰ متری روستای تلارم

مازندران محمودآباد تلارم
قیمت ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

ویلا جاده کلوده

مازندران محمودآباد كلوده
قیمت ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین روستای کوسه رز

مازندران آمل روستای كوسه رز
قیمت ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

فروش زمین کوکده

مازندران آمل روستای کوکده
قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین پیشگون

مازندران آمل روستای پیشگون
قیمت ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش باغ ۲۰۰۰ متری پیشگون

مازندران آمل روستای پیشگون
قیمت ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین ۲۶۰ متری پیشگون

مازندران آمل روستای پیشگون
قیمت ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلای فول فرنیش استخردار

مازندران آمل روستای سیاه لش
قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان