-->

آگهی های منطقه رشت

۷

اجاره آپارتمان 80 متری درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
مبلغ اجاره ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 560 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 152 متری درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱

فروش زمین 950 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

فروش زمین 202 متری کاربری مسکونی درگلسار رشت

گیلان رشت گلسار
قیمت ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان