-->

آگهی های منطقه آمل

۳

فروش زمین ۲۵۵ متری در ولایت ۲۰ آمل

مازندران آمل بلوار ولایت
قیمت ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان