-->

آگهی های منطقه آمل

۱

پیش فروش آپارتمان ۲۴۰ متری بلوار طالب آملی

مازندران آمل بلوار طالب آملی
قیمت ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰

اپارتمان فوق العاده

مازندران آمل
پیش پرداخت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان