-->

۸

فروش ویلا 210 متری شهرکی در آهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 250 متری شهرکی در آهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
پیش پرداخت: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

فروش ویلا 250 متری شهرکی در آهودشت چمستان

مازندران چمستان آهودشت
قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان